Kahviviljelmät ovat useimmiten köyhemmissä maissa ja alan kaupalliset toimijat rikkaammissa maissa. Kahvi on haluttua kansainvälistä kauppatavaraa, mutta asetelmasta seuraa, että itse viljelijät hyötyvät työstään vähemmän kuin kahvin kauppaporras. Nurinkurista on, että rikkaammat maat keräävät oikealla kädellä köyhien maiden tuotteista voitot ja vasemmalla kädellä lähettävät kehitysapua.

Jos kahvinviljelijöille ja -tuottajille jäisi heille kuuluva osa kahvistaa, he pystyisivät kouluttamaan lapsensa, nostamaan elintasoaan, huolehtimaan terveydestään ja elämästään ylipäätään.     

Me jokainen voimme vaikuttaa kehityksen suuntaan omilla valinnoillamme. Voimme laittaa mustalle listalle epäeettisesti toimivat tahot ja suosia reilun kaupan tuotteita.