Arjen valintoja

ABC-myymälät luopuivat Reilun kaupan kahvista

Reilu kauppa on syntynyt köyhien viljelijöiden
halusta parantaa omia olojaan työtä tekemällä.


Reilun kaupan edistämisyhdistys

Belaynesh Mamo
kertoo, mitä hyötyä reilusta kaupasta on kahvintuottajalle
Reilun kaupan kriteereistä
Komission tiedonanto
Eettiset merkit ostajalle avuksi

Reilun kaupan merkkiKahvin viljelyn laatu- ja ympäristömerkkiRainforest Alliance -merkki

Rainforest Alliance
UTZ Certified
Fairtrade International